img-home-2

O nas

Europejskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych. Jesteśmy niezależną firmą doradczą specjalizującą się w doradztwie dotyczącym funduszy unijnych, zarówno pozyskiwaniem, jak i ich późniejsza obsługą. Koncentrujemy się na pozyskiwaniu zewnętrznego, bezzwrotnego finansowania z funduszy europejskich. Obejmuje ono zarówno programy na poziomie krajowym i regionalnym w ramach regionalnych programów operacyjnych.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

 • Arkadiusz Zuzaniuk
  Arkadiusz Zuzaniuk Prezes Zarządu
 • Marcin Czarnacki
  Marcin Czarnacki Ekspert

  Doktor nauk ekonomicznych (SGH), absolwent studiów podyplomowych na temat wyceny wartości nieruchomości, wieloletni praktyk w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, JST i oceny projektów inwestycyjnych. Autor i współautor licznych biznesplanów, studiów wykonalności, planów strategicznych, wyceny wartości przedsiębiorstw i innych opracowań biznesowych. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne w ramach takich programów jak POPW, POIiŚ, POIR, PROW, RPO oraz w konstruowaniu budżetów do Programu Horizon 2020. Zajmuje się doradztwem  oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i przygotowania planów finansowych, due dilligence oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

 • Piotr Adamik
  Piotr Adamik Ekspert

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorstw, tworzeniu strategii rozwoju firm sektora MŚP oraz zarządzaniu projektami. Ekspert zewnętrzny w Europejskim Centrum Przedsiębiorczości oraz „Biała Cerkiew Tomorrow”. Zajmował się tworzeniem programu oraz opracowywaniem strategii operacyjnych wraz z budżetem projektu dla miasta Biała Cerkiew (Ukraina).

 • Natalia Gmurkowska
  Natalia Gmurkowska Ekspert ds. Współpracy Samorządowej

  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Politologia – magister stosunków międzynarodowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w III sektorze oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej. Autorka, koordynatorka oraz ekspertka projektów międzynarodowych. Ekspertka w zakresie nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, integracji europejskiej, zarządzania projektami, międzysektorowych partnerstw lokalnych oraz współpracy międzynarodowej.

 • Yaroslav Khariy
  Yaroslav Khariy Przedstawiciel na Ukrainie

  Absolwent Akademii Mohylańskiej w Kijowie, ukończył studia w zakresie nauk ekonomicznych. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako stażysta w Euroventures Ukraine i wkrótce awansował na stanowisko asystenta managera inwestycyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie doradctwa inwestycyjnego nie tylko na szczeblu krajowym ale też i międzynarodowym. Jest założycielem oraz prezesem firmy „BFS” LLC.