Natalia GmurkowskaEkspert ds. Współpracy Samorządowej

    Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Politologia – magister stosunków międzynarodowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w III sektorze oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej. Autorka, koordynatorka oraz ekspertka projektów międzynarodowych. Ekspertka w zakresie nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, integracji europejskiej, zarządzania projektami, międzysektorowych partnerstw lokalnych oraz współpracy międzynarodowej.