Yaroslav KhariyPrzedstawiciel na Ukrainie

    Absolwent Akademii Mohylańskiej w Kijowie, ukończył studia w zakresie nauk ekonomicznych. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako stażysta w Euroventures Ukraine i wkrótce awansował na stanowisko asystenta managera inwestycyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie doradctwa inwestycyjnego nie tylko na szczeblu krajowym ale też i międzynarodowym. Jest założycielem oraz prezesem firmy „BFS” LLC.