Загальний обсяг фінансування даного проекту виносить 8,61 млрд євро. Загальною метою проекту є підвищення конкурентоспроможності економіки завдяки тісній співпраці між університетами та бізнес-середовищами a також створення  системи,  яка  дозволить  спростити інвестування в малий і середній бізнес. Головними бенефіцієнтами являються підприємці, наукові і дослідницькі заклади, державні органи та інші.

Вісь пріорітетів:

  • Підтримка R&D підприємств (3,85 млрд євро),
  • Підримкаінноваційного потенціалу (1,04 млрд євро),
  • Підримка розвитку інноваційної діяльності (2,2 млрд євро),
  • Підвищення науково-дослідницького потенціалу ( 1,2 млрд євро),
  • Технічна підтримка ( 0,29 млрд євро)

Метод фінансування залежить від типу і специфіки проекту.