W ramach Programu Polska Cyfrowa będą realizowane projekty wspierające rozwój cyfryzacji Polski w obszarze administracji, edukacji, zdrowia .  W ramach Programu Polska Cyfrowa będą realizowane projekty wspierające rozwój cyfryzacji Polski w obszarze administracji, edukacji i zdrowia. Główne cele programu to:budowa i rozwój nowoczesnych e-usług w informacji publicznej, stworzenie tak zwanej e-administracji oraz ciągły rozwój umiejętności społeczeństwa w zakresie kompetencji cyfrowych. Łączna suma wszystkich dostępnych środków w budżecie na program wynosi 2,2 mld euro środków unijnych. O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki naukowe oraz administracji rządowej, państwowe organizacje kultury. Program Polska Cyfrowa finansowany jest z dwóch źródeł:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych – publicznych i prywatnych.

Osie priorytetowe:
• Powszechny dostęp do szybkiego Internetu (1,02 mld euro),
• E-administracja i otwarty urząd (1,03 mld euro),
• Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (135 mln euro),
• Pomoc techniczna (68 mln euro)