Program Polska Wschodnia jest przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki są przeznaczone na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, na start-upy oraz na inwestycje w komunikację miejską, wodną, drogi i kolej. Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków na POPW wynosi 2 mld EUR. O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim: przedsiębiorstwa typu start-up, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych, ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych oraz PKP PLK S.A.

Osie priorytetowe:
• Przedsiębiorcza Polska Wschodnia ( 719 mln euro),
• Nowoczesna Infrastruktura Transportowa (916 mln euro),
• Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa (330 mln euro),
• Pomoc Techniczna (34 mln euro).
W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.